Energy Management System

Program

Dit trainingselement richt zich op de "hiaten" in het energiebeheersysteem, die zijn geïdentificeerd in de energiebeoordeling. De keuze voor welke leemtes moesten worden aangepakt voorafgaand aan de training (fase 1: in kaart brengen energieverbruik). Hiaten zijn bijvoorbeeld het ontbreken van KPI's (op unit-operaties), een taken, verantwoordelijkheden en mandaatmatrix of energieaspectregister. Tijdens dit deel zullen we verschillende taken, verantwoordelijkheden en mandaten met betrekking tot het energiebeheersysteem bepalen.

Voorgestelde tijd
  • Organisatiecultuur
Onderwerp
  • 4 hours
Voorgestelde fase
  • Fase 3: Activiteiten daarbuiten
Doelgroep
  • Middenmanagement
Didactische methoden
  • Masterclass
  • Case studies
  • Probleemgestuurd onderwijs
Soorten leren
  • Attitudinal