Project achtergrond

Het INDUCE-project zal een Open Access Platform (INDUCE-toolkit) ontwikkelen waar trainingsmateriaal, online lessen, richtlijnen en hulpmiddelen beschikbaar zullen zijn voor bedrijven die hun energie-efficiëntie willen vergroten. Daarnaast zal de INDUCE-methodologie worden geïntegreerd in het platform met als doel om een ​​specifiek programma voor capaciteitsopbouw te ontwerpen voor elk bedrijf dat toegang heeft tot de INDUCE-toolkit, wat resulteert in ad-hoc-training aangepast aan de behoeften en kansen van het bedrijf.

De INDUCE-methodiek zal kennisoverdracht over energie-efficiëntie koppelen aan gedrags- en organisatieveranderingsmodellen, dus een energiecultuur en een omgeving die bevorderlijk is voor verandering zijn gevestigd in het bedrijf, terwijl werknemers gemotiveerd zijn om op een duurzamere manier te handelen. Uniek aan deze methodologie is dat het een Human-Centered Design-aanpak zal volgen, waarbij elke fase zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de eindgebruikers van het programma voor capaciteitsopbouw. Dit zal INDUCE in staat stellen om samen met de bedrijven de beste interventies, maatregelen, etc. uit te voeren en te testen.

Het INDUCE-project levert een methodologie voor de implementatie van programma’s voor capaciteitsopbouw op het gebied van energie-efficiëntie op basis van een Human-Centered Design-aanpak, leidend tot het ad-hoc ontwerp van opleidingscursussen en interventies die de motivatie van betrokken actoren in een energie-efficiëntiecultuur in overeenstemming brengen . INDUCE zal deze methodologie implementeren in 15 pilot- en 300 replicatiebedrijven uit de F & B- en agro-foodsector, waardoor gedragsverandering mogelijk wordt tot 5.355 werknemers en de implementatie van minstens 400 effectieve energie-efficiëntiemaatregelen, waardoor een potentieel voor energie wordt benut besparing van ongeveer 106 GWh / jaar.

 

 

Projectvisie

Energy Efficiency

Reports & Guidelines

Data & Knowledge Base

Energy saving

Capacity Building

Food & Beverage Industry

TWITTER FEEDS