Energy Management System

Program

Dit trainingselement richt zich op de "hiaten" in het energiebeheersysteem, die zijn geïdentificeerd in de energiebeoordeling. De keuze voor welke leemtes moesten worden aangepakt voorafgaand aan de training (fase 1: in kaart brengen energieverbruik). Hiaten zijn bijvoorbeeld het ontbreken van KPI's (op unit-operaties), een taken, verantwoordelijkheden en mandaatmatrix of energieaspectregister. Tijdens dit deel zullen we verschillende taken, verantwoordelijkheden en mandaten met betrekking tot het energiebeheersysteem bepalen.

Topics
  • Organizational culture
Suggested Time
  • 4 hours
Suggested Stage
  • Stage 3: Activities beyond
Target Groups
  • Middle management
Didactical Methods
  • Master class
  • Case studies
  • Problem-based learning
Learning Types
  • Attitudinal